Vanaf 1934 produceerde mevrouw M. KLEIN-LECAT, landbouwer en afgestudeerd aan het landbouwkundig instituut INA PARIS, afdeling hoger onderwijs in de zuivelindustrie, een melk van heel hoge kwaliteit.

Op advies van Professor THIEULIN, Voorzitter van de Academie voor Diergeneeskunde en lid van de Academie voor Geneeskunde, voegde ze in 1960 aan haar veeteeltbedrijf in Bouvigny-Boyeffles bij Arras een laboratorium toe om met deze melk van onberispelijke kwaliteit een product op basis van Lactobacillus te produceren.

Samen met onderzoekers in de voedingsmiddelenindustrie slaagde ze erin een ferment met uitzonderlijke eigenschappen te ontwikkelen op basis van Lactobacillus, waaronder Lb acidophilus en Lb. rhamnosus. Daarvoor was het noodzakelijk om het vooraf geschikt te maken voor een melkcultuur. Die activiteiten vonden plaats in 1960, onder leiding van Professor CASALIS, in de ENSIA (Ecole Nationale des Industries Alimentaires) in DOUAI.

Na een groot aantal pogingen slaagde ze erin een product te vervaardigen met een sterke concentratie aan LEVENDE Lactobacillus (gepatenteerde werkwijze).

Kennismaking met het zuivelbedrijf La Laiterie du Climont

In 1996 leidde een gelukkig toeval ertoe dat Christian Haessig, die samen met zijn vrouw een ambachtelijk zuivelbedrijfje had opgericht in het hart van de Vogezen, mevrouw Klein(**) ontmoette. Al snel ‘klikte’ het tussen hen: ze hadden dezelfde gevoelswereld, hetzelfde humanistische gedachtegoed en ze waren secuur en veeleisend wat hun producten betrof. Mevrouw Klein erkende dan ook de Laiterie du Climont als productiesite en met de hulp van haar vrienden en wetenschappelijke medewerkers, de heren Luquet, Alstadt en Lacourt, stelde ze haar deskundigheid op het gebied van K-Philus ter beschikking, een product dat door haar was uitgewerkt. Dit is het product dat we nu vervaardigen onder het merk K-Philus Bio en dat verkocht wordt in de meeste winkels gespecialiseerd in biologische en natuurlijke producten.

Om ervoor te zorgen dat het product na haar dood zou verder zou blijven bestaan en geproduceerd worden, had mevrouw Klein een firma opgericht die het behoud van de specifieke bacteriestammen van K-Philus veiligstelt en erop toeziet dat de productieplaatsen erkend worden en dat de gedistribueerde producten van goede kwaliteit zijn (*).

(*) Société K-Philus Europe 86 rue Paul Vaillant-Couturier 94400 VITRY SUR SEINE

(**) Marguerite KLEIN-LECAT 1908-2003